Persoal

Todos os traballos relacionados coa recollida de obxectos, a súa catalogación e, no seu caso, restauración, a organización de actividades, etc., poden desenvolverse gracias a colaboración de varias persoas que son membros do Patronato do Museo. Esta forma de colaboración de varias persoas que son membros do Patronato do Museo. Esta forma de actuar dende a propia entidade, contribúe a unha moi interesante integración desta na sociadade local e, polo tanto, a un sentimento moi estendido de que o Museo pertence ao poba do Fonsagrada e forma parte integrante do seu patrimonio. Dende o mes de abril de 2000 disponse dunha persoa contratada para a atención do público.