Patronato

Durante o ano 1984 constituese legalmente o Patronato do Museo, integrado actualmente por 120 membros, o que lle fai configurarse na práctica como unha asociación de carácter cultural. No seu seo están presentes o Concello, os Colexios Públicos que o desexen e o Instituto de BUP (hoxe de Ensino Secundario). A Xunta Rectora do Patronato está composta por doce membros, formando parte dela o Alcalde da Fonsagrada, como vicepresidente, e o Concelleiro de Cultura como vocal.

Membros actuais da Xunta Directiva do Patronato do Museo

PresidenteXoán Xosé Molina Vázquez
VicepresidenteArgelio Fernández Queipo (Alcalde do Concello da Fonsagrada)
SecretariaEsperanza Abelairas Vilariño
TesoreiroSecundino Fernández Fernández
VogalMaría Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
VogalMarta Álvarez Riveras (Concelleira de Cultura do Concello da Fonsagrada)
VogalFaustino Monjardín Ferreiro
VogalMaría Abraira Sarceda
VogalManuel Miranda Ruiz
VogalManuel Gómez Fernández