Funcionamento económico

O Museo sostense por medio das cotas dos membros do Patronato, das entradas por visita (hai unha media de 3500 visitantes anuais), e cunha subvención municipal para os gastos de sostemento segundo se establece no citado Convenio asinado co Concello da Fonsagrada.

Os traballos de rehabilitación do edificio do Museo realízanse coa aportación municipal, do Plan Leader da Consellería de Agricultura, da Consellería de Cultura e do Patronato de Mellora Rural da Consellería de Presidencia.

As actividades organizadas fináncianse coa aportación do propio Museo e con axudas puntuais do Concello.

Relación de persoas e aportacións como anticipo á subvención de AGADER. Setembro 2012

 • Gustavo Fernández Pérez: 2000€
 • José Gromaz Castro: 2000€
 • Jesús Carballeira Fernández: 2000€
 • José Ángel Fernández Carrín: 2000€
 • Manuel Fernández Gómez: 2000€
 • María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez: 2000€
 • Luís Mosteirín Pérez: 1000€
 • Bernardo Xosé Niño Neira: 1000€
 • Nieves Pereira López: 1000€
 • Emilio López Fernández: 2000€
 • Argelio Fernández Queipo: 2000€
 • Faustino Monxardín Ferreiro: 1000€
 • Arsenio Pérez Ramos: 2000€
 • Secundino Fernández Fernández: 1000€
 • Luís Villares Naveiras: 1500€
 • Dalila Dopazo Blanco: 1000€
 • Carlos, amigo de Luis Villares: 1000€
 • María Carmen García-Rodeja Arribi: 1000€
 • Elsa Alonso Regueiro: 1000€
 • María Sagrario Fernández Méndez: 100€
 • Manuel A. Barreira Fernéndez: 2000€
 • Mercedes Ortiz de Galisteo Pérez: 3000€
 • Luís Valledor Samartino: 2000€
 • Xoán Xosé Molina Vázquez: 1000€
 • José Manuel Niño Neira: 1000€
 • Javier Regueiro Díaz: 1000€
 • José Luis Regueiro Díaz: 2000€
 • Manuel Méndez López: 2000€
 • Itínere: 10000€

Total: 52600€

Cantidade destinada a xustificar o investimento realizado pola empresa Itínere S.L. para a remodelación de varias salas do Museo, condición previa para o cobro da subvención de 50.000€ concedida polo AGADER.