Exposición sobre o personaxe O Carrabouxo, do humorista e ilustrador Xosé Lois. Ano 1991

Persoal

Todos os traballos relacionados coa recollida de obxectos, a sA?a catalogaciA?n e, no seu caso, restauraciA?n, a organizaciA?n de actividades, etc., poden desenvolverse gracias a colaboraciA?n de varias persoas que son membros do Patronato do Museo. Esta forma de colaboraciA?n de varias persoas que son membros do Patronato do Museo. Esta forma de actuar dende a propia entidade, contribA?e a unha moi interesante integraciA?n desta na sociadade local e, polo tanto, a un sentimento moi estendido de que o Museo pertence ao poba do Fonsagrada e forma parte integrante do seu patrimonio. Dende o mes de abril de 2000 disponse dunha persoa contratada para a atenciA?n do pA?blico.

© Museo da Fonsagrada