Edificio do Museo (antigo ambulatorio da Seguridade Social) no ano 2002.

Patronato

Durante o ano 1984 constituese legalmente o Patronato do Museo, integrado actualmente por 120 membros ,o que lle fai configurarse na prA?ctica como unha asociaciA?n de carA?cter cultural. No seu seo estA?n presentes o Concello, os COlexios PA?blicos que o desexen e o Instituto de BUP (hoxe de Ensino Secundario). A Xunta Rectora do Patronato estA? composta por doce membros, formando parte dela o Alcalde da Fonsagrada, como vicepresidente, e o Concelleiro de Cultura como vocal.

Membros actuais da Xunta Directiva do Patronato do Museo

Presidente XoA?n XosA� Molina VA?zquez
Vicepresidente Argelio FernA?ndez Queipo (Alcalde do Concello da Fonsagrada)
Secretaria Esperanza Abelairas VilariA�o
Tesoreiro Secundino FernA?ndez FernA?ndez
Vogal MarA�a Xosefa OrtA�z de Galisteo PA�rez
Vogal Marta A?lvarez Riveras (Concelleira de Cultura do Concello da Fonsagrada)
Vogal Faustino MonjardA�n Ferreiro
Vogal MarA�a Abraira Sarceda
Vogal Manuel Miranda RuA�z
Vogal Manuel GA?mez FernA?ndez
© Museo da Fonsagrada