Patronato

Durante o ano 1984 constituese legalmente o Patronato do Museo, integrado actualmente por 120 membros, o que lle fai configurarse na práctica como unha asociación de carácter cultural. No seu seo están presentes o Concello, os Colexios Públicos que o desexen e o Instituto de BUP (hoxe de Ensino Secundario). A Xunta Rectora do Patronato está composta por doce membros, formando parte dela o Alcalde da Fonsagrada, como vicepresidente, e o Concelleiro de Cultura como vocal.

Membros actuais da Xunta Directiva do Patronato do Museo

Presidente Xoán Xosé Molina Vázquez
Vicepresidente Argelio Fernández Queipo (Alcalde do Concello da Fonsagrada)
Secretaria Esperanza Abelairas Vilariño
Tesoreiro Secundino Fernández Fernández
Vogal María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
Vogal Marta Álvarez Riveras (Concelleira de Cultura do Concello da Fonsagrada)
Vogal Faustino Monjardín Ferreiro
Vogal María Abraira Sarceda
Vogal Manuel Miranda Ruiz
Vogal Manuel GA?mez Fernández

Deja una respuesta