Baixos do antigo teleclube, onde estaba ubicado o Museo anteriormente. Ano 1988.

Orixe

Foi no ano 1983 cando un grupo de oito ou dez persoas considerou por primeira vez a posibilidade de crear un Museo Comarcal na Fonsagrada.

ContA?base para iso cunha colecciA?n de pezas arqueolA?xicas propiedade dun dos membros do grupo (Enrique LA?pez), asA� como co coA�ecemento da prehistoria e arqueoloxA�a da comarca que prestaba o departamento de Historia do Instituto de BUP e un grupo de afeizoados ao tema.

Asimesmo, xa se dispoA�A�a dunha aproximaciA?n ao coA�ecemento de etnografA�a da comarca, obtida na montaxe de dA?as mostras de oficios e atesanA�a tradicionais, organizadas anteriormente pola Axencia Comarcal do Servicio de ExtensiA?n Agraria.

© Museo da Fonsagrada