Inauguración de Manuel Pardo López. Escultor

InauguraciA?n da exposiciA?n do escultor Manuel Pardo LA?pez.
Data: Xoves 7 de agosto do 2014. 21:00H
Lugar: Sala de exposiciA?ns do Museo Comarcal da Fonsagrada.

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

inauguracion-manuel-pardo-museo-da-fonsagrada-2

inauguracion-manuel-pardo-museo-da-fonsagrada