Veciños reclaman infraestructuras para o Museo, que nese momento se atopa almacenado nun local particular. No cartel superior pódense ler os nomes dos artistas Pestana, Borrajo, Manolo Paz e Ignacion Basallo que apoiaron a reivindicación. Ano 1994

Funcionamento económico

O Museo sostense por medio das cotas dosmembros do Patronato, das entradas por visita (hai unha media de 3500 visitantes anuais), e cunha subvenciA?n municipal para os gastos de sostemento segundo se establece no citado Convenio asinado co Concello da Fonsagrada.

Os traballos de rehabilitaciA?n do edificio do Museo realA�zanse coa aportaciA?n municipal, do Plan Leader da ConsellerA�a de Agricultura, da ConsellerA�a de Cultura e do Patronato de Mellra Rural da ConsellerA�a de Presidencia.
good paper writers
As actividades organizadas finA?ncianse coa aportaciA?n do propio Museo e con axudas puntuais do Concello.

RelaciA?n de persoas e aportaciA?ns como anticipo A? subvenciA?n de AGADER. Setembro 2012

 • Gustavo FernA?ndez PA�rez: 2000a��
 • JosA� Gromaz Castro: 2000a��
 • JesA?s Carballeira FernA?ndez: 2000a��
 • JosA� A?ngel FernA?ndez CarrA�n: 2000a��
 • Manuel FernA?ndez GA?mez: 2000a��
 • MarA�a Xosefa Ortiz de Galisteo PA�rez: 2000a��
 • LuA�s MosteirA�n PA�rez: 1000a��
 • Bernardo XosA� NiA�o Neira: 1000a��
 • Nieves Pereira LA?pez: 1000a��
 • Emilio LA?pez FernA?ndez: 2000a��
 • Argelio FernA?ndez Queipo: 2000a��
 • Faustino MonxardA�n Ferreiro: 1000a��
 • Arsenio PA�rez Ramos: 2000a��
 • Secundino FernA?ndez FernA?ndez: 1000a��
 • LuA�s Villares Naveiras: 1500a��
 • Dalila Dopazo Blanco: 1000a��
 • Carlos, amigo de Luis Villares: 1000a��
 • MarA�a Carmen GarcA�a-Rodeja Arribi: 1000a��
 • Elsa Alonso Regueiro: 1000a��
 • MarA�a Sagrario FernA?ndez MA�ndez: 100a��
 • Manuel A. Barreira FernA?ndez: 2000a��
 • Mercedes Ortiz de Galisteo PA�rez: 3000a��
 • LuA�s Valledor Samartino: 2000a��
 • XoA?n XosA� Molina VA?zquez: 1000a��
 • JosA� Manuel NiA�o Neira: 1000a��
 • Javier Regueiro DA�az: 1000a��
 • JosA� Luis Regueiro DA�az: 2000a��
 • Manuel MA�ndez LA?pez: 2000a��
 • ItA�nere: 10000a��

good paper writers
Total: 52600a��
Cantidade destinada a xustificar o investimento realizado pola empresa ItA�nere S.L. para a remodelaciA?n de varias salas do Museo, condiciA?n previa para o cobro da subvenciA?n de 50.000a�� concedida polo AGADER.

© Museo da Fonsagrada