Informacion
O Museo da Fonsagrada ten como fin o estudio e conservaciA?n do patrimonio cultural da Comarca da Fonsagrada.
ConstituA�do legalmente no ano 1984 como Patronato, estA? integrado actualmente por 120 membros.
Horario
Inverno: de 12:00 a 14:00H
VerA?n: de 12:00 a 14:00H e de 17:00 a 19:00H
Luns fechado
Praza do Museo, s/n
A Fonsagrada
27100 Lugo
982 34 05 07
© Museo da Fonsagrada